Locatie Noord op de Jonker Fransstraat 30 is gesloten ivm vakantie en gaat weer open op maandag 12 augustus.

Voor uitsluitend dringende gevallen kunt u contact opnemen met onze locatie West.